Aules

La nostra escola està formada per 8 aules, que es distribueixen en 2 aules de nadons, 3 de mitjans i 3 de grans.

Aquests espais i els materials de les classes  són dinàmics, és a dir, van canviant al llarg del curs en funció de les necessitats dels infants i del moment evolutiu  en el que es troben. També s’adeqüen als projectes que es porten a terme al llarg del curs.