Consell Escolar

Aquest està format per dues persones de l’equip educatiu, una persona del PAS (personal d’administració i de serveis), dos famílies de l’escola, direcció i la regidora d’educació del municipi.
Es reuneixen tres cops al llarg del curs escolar per tal de tractar temes relacionats amb l’escola.
Després de que a l’acabar el curs passat marxessin els dos representants de les famílies i sabent que no es poden fer noves eleccions fins que hagin passat 2 anys, el Miquel Juanós (pare de la classe Groga) va sortir voluntari per representar a les famílies.
A continuació teniu les actes dels temes tractats en les reunions del Consell de Participació: